ปีการศึกษา 2554
            9 มิ.ย. 54 กิจกรรมวันไหว้ครู
             คณะครู- นักเรียนและตัวแทนชุมชน ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง
               
วันสถาปนาลูกเสือ

                  14 ก.ค. 54 แห่เทียนพรรษา
                22 - 25 ก.ค. 54 โมเดิล คลับ
                29 - 31 ก.ค. 54 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
                11 ส.ค. 54 วันแม่แห่งชาติ
                 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง & เจษฏาเทคนิคมิวเซียม
                วันพบผู้ปกครองเพื่อมอบปัจจัยพื้นฐาน
                วันครู
                 แสดงดนตรีวันตรุษจีน